نویسنده - AshPANAHI

فروش فوق العاده اردیبهشت 1395

با امید قبولی خدمات این  واحد صنعتی و  با توجه به حذف هزینه های تبلیغاتی فروش فوق العاده اردیبهشت 1395 به شرح ذیل انجام  می گردد. 10 ٪ تخفیف فروش فوق العاده 5 ٪ تخفیف خرید نقدی ۵ ٪ تخفیف برای خرید تا سقف 9.900.000 ریال 10 ٪  تخفیف برای خرید بیش از  10.000.000 ریال 15 ٪  تخفیف برای افتتاح کلینیک و تجهیز کامل تسهیلات اعتباری جهت تجهیز کلینیک فیزیوتراپی