تگ محصول - چراغ ، ir ، لامپ

 • چراغ IR

  تک شعله با دیمر و تایمر دیجیتال و محافظ لامپ

 • چراغ IR

  سه شعله با دیمر و تایمر دیجیتال و توری محافظ لامپ

  گردش کامل کلاهک

 • چراغ IR

  تک شعله ثابت با مفصل متحرک ،  دیمر و تایمر دیجیتال و محافظ لامپ .